Festménygyűjtő

Amennyiben Fesménygyűjtőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Neméth István

műgyűjtő
Budapest, 1962. szeptember 26.-

Németh István tizenöt éve gyűjt, és miután túladott a kezdeti kollekció klasszikus darabjain, fokozatosan alakult ki jelenlegi, kizárólag kortárs művészek munkáiból álló, egyedi gyűjteménye.
A gyűjtemény alapjának Kárpáti Tamás biblikus témájú művei tekinthetők, de erőteljesen képviselteti magát Gaál József is, aki sokféle műfajban, változatos technikával alkot: fest, rajzol, sárral bekent, szegekkel kivert bőr- és fafejeket készít, miközben műveivel " Kárpátihoz hasonlóan " súlyos létkérdéseket boncolgat. Részben ugyancsak emiatt hangsúlyos elemei a kollekciónak Kovács Péter és Földi Péter alkotásai, de fontos szerepük van Molnár Péter akvarelljeinek is, melyek " a gyűjtő szerint " "összekötik a Kárpáti"Kovács"Földi triót a transzcendens tereket festő Vojnich Erzsébettel és Váli Dezsővel". Rajtuk kívül a kollekció részét képezik Bukta Imre, Nádor Tibor, Almásy Aladár, Drabik István, Kotormán László, Oláh Mátyás, Ujházi Péter és Várhelyi Tímea művei.
"Azt keresem a képzőművészetben, amit számomra az irodalomban Dosztojevszkij, a zenében Bach fejezett ki " mondja a gyűjtő, aki nyitott szemmel jár és több fiatal művész tevékenységét is folyamatosan figyeli. " Nem tartok olyan művet, aminek nincs kellő morális tartalma, amiről azt érzem, hogy felszínes. Legyen bármilyen virtuóz a technika, látványos a téma, ha a kép "üres", nincs helye a gyűjteményben." Németh Istvánt nem vonzza az aktualitás, a gyűjteményében nem kíván reflektálni a hétköznapok során előbukkanó, néha túldimenzionált problémákra. "Nem kívánok mindenről szólni, csak a számomra legfontosabb dolgokról. Mivel rendszeresen olvasok újságot és nézek híradót, képes vagyok kiszűrni, ami számomra fontos. Minden embernek kellene, hogy legyen legalább egy olyan terület, ahol nem kell napra késznek lennie. Egyébként pedig, ami ma aktuális, az holnap már nem az." A gyűjtés Németh István számára mostanában leginkább az arányokról szól, szeretné vele pontosabban kifejezni önmagát.

Négy-öt év múlva kiállítás keretében szeretné bemutatni a világnak " és önmagának ", hogy hová vezet(ett) az általa választott gyűjtői út. Tervei szerint kollekciójának darabjait nemzetközi, befutott művészek " Bacon, Morandi, Giacometti, Dubuffet, Chillida, Tapies " munkáival együtt állítaná ki: "Látni szeretném, hová jutottam el, hogy aztán aszerint fejlődhessen a gyűjtemény. Szeretnék jelet hagyni magam után."

Fiatal gyűjtő, ennek ellenére gyűjtőkörökben ritka, szinte naprakész tájékozottsággal rendelkezik, egy-egy alkotó rövid periódusait is figyelemmel követi. 1992 óta gyűjt, a képzőművészek és műgyűjtők alkotta Vén Buda Baráti Kör tagja. Kezdetben a magyar gyűjtők körében szokványosnak tekinthető, klasszikus értékű festményeket gyűjtötte, javarészt a nagybányai iskola alkotói köréből. E munkák többsége mára elkerült gyűjteményéből. Alig egy-két év alatt kifejezetten a kortárs magyar képzőművészet alkotóinak művei felé fordult, mert mint megjegyzi: "nem találom izgalmas feladatnak olyan műveket gyűjteni, amelyeket a művészettörténet már legitimált, amelyekről tucatszám jelentek meg írások." A megőrzött néhány klasszikus - Egry József, Szőnyi István, Paizs-Goebel Jenő, Czóbel Béla - alkotás sem képezi szerves részét műtárgykollekciójának - noha ritkaságszámba menő, valódi gyűjtői darabok -, inkább lakása polgári enteriőrjét hivatottak erősíteni.

A kortárs alkotások gyűjtésének kezdetétől napjainkig >> Kárpáti Tamás festőművész oeuvre-je hatott rá a legintenzívebben. Az életmű java, mintegy hatvan alkotás, jelentős főművekkel - Jelenések angyala II. -, köztük szoboralkotásokkal, gyűjteménye gerincét alkotják. A Kárpáti-kollekció alakításában eleinte Dr. Rácz István műgyűjtő segítette; gyűjteményéből, valamint a Vasilescu-gyűjteményből, egyéb gyűjtőktől több korai Kárpáti-munka is hozzákerült. A korai kortárs ~-gyűjteményben >> Almásy Aladár, >> Dienes Gábor és >> Nagy Gábor alkotásai is megtalálhatók voltak. A kilencvenes évek közepétől néhány más irányból jövő művész munkáival - Földi Péter, >> Gaál József, >> Kovács Péter, >> Molnár Péter, >> Vojnich Erzsébet, >> Váli Dezső - tágult, árnyalódott, egyben markánsabbá is vált a műtárgykollekció, noha a gyűjtőkoncepció szinte változatlan maradt. ~ érdeklődése továbbra is azon alkotások felé fordult, amelyeket egyfajta redukált, szűkebb motívumhasználat jellemez, illetve azon alkotók felé, akik tulajdonképpen egyetlen munka mind tökéletesebb megalkotásán dolgoznak pályájuk egésze során. A ~-gyűjtemény gerincét alkotó mintegy tizenöt művészen túl több jelentős magyar képzőművész - >> Bukta Imre, >> Szentgyörgyi József - is szerepel egy-egy fontosabb munkával.
Gyűjteménye szervező elve nem az egységességre törekvés. Nem kívánja az általa gyűjtött anyag különböző világképeit egyetlen keretbe szorítani, inkább a köztük lévő összekötő szálak hangulati, etikai, szellemi természetére helyez nyomatékot. A képzőművészekkel kialakított személyes, folyamatosan fenntartott jó kapcsolat révén igyekszik a jelentős műveket kiválogatni. Ezt segítik a rendszeres műterem-látogatások, utóbb a kiállítási kontrollok. Egy-egy fontosabbnak tartott oeuvre korai darabjait, alkalmi kitérőit is igyekszik megfelelőképpen reprezentálni kollekciójában. Gyűjtői metódusa jellegzetes: szenzibilitása révén inkább ráérez a kvalitásos munkákra, elsősorban nem a teoretikus, művészettörténeti rálátás vezeti választásaiban; viszont a hozzá kerülő képekről igyekszik minél többet megtudni: érdeklődéssel kutatja a képek történetét, indíttatásuk, születésük körülményeit. Egy adott alkotót mindig két-három munkával kezd el gyűjteni, hogy aztán már egy-egy darab fölött is biztonsággal ítélhessen. A gyűjtés során egyfajta etikai mérce betartására törekszik, a gyűjtemény nem az anyagi tehetősségről kíván árulkodni: egy-egy alkotótól nem minél több, hanem néhány kvalitásos főmű megszerzésére törekszik. Nem halmozza, hanem valóban gyűjti a képzőművészeti alkotásokat: szellemi értelemben vett munkája a gyűjtés. Kollekciója megőrzött gerince mellett folyamatosan cseréli-eladja a nála lévő munkákat - ha elfárad egy kép sugározta élmény, megválik tőle -, hogy helyükön újabb nívós darabok jelenhessenek meg. A kilencvenes évek végétől így kerültek gyűjteménye kísérleti blokkjába a NEMO képzőművészeti csoport (>> Kohán Ferenc, >> Nádor Tibor, >> Nagy Géza, >> Várhelyi Tímea) tagjainak, illetve a szobrász >> Zsakó Istvánnak és >> Drabik Istvánnak a munkái. A ~-gyűjtemény rangos példája annak, hogy a kollekcióvá szervezett képzőművészeti alkotások révén manifesztálódhat a gyűjtő személyisége is.
Irodalom: Balázs S.: Szellemi munkám a gyűjtés (kézirat), 2001.
(Balázs Sándor)