Festménygyűjtő

Amennyiben Fesménygyűjtőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Csák Máté

műgyüjtő, műkereskedő

Dr. Körmendi Anna ügyvéd, Dr. Csák Máté építész és gyermekeik több évtizede gyűjtik a kortárs magyar képző- és iparművészet alkotásait. Kezdetben 19. és 20. századi műtárgyak képezték a gyűjtemény törzsanyagát, később - a kortárs festő- és szobrászművészet támogatása miatt figyelmük egyre inkább a 20. század második felének kiemelkedő magyar alkotói irányába fordult. A család a kilencvenes évek elején kezdett tudatos munkával kortárs magyar gyűjtemény formálásába. Mára, a magyar képző- és iparművészet szinte minden területén - festmény, szobor, kisplasztika, üveg, kerámia, textil, fotó, művészkönyv, stb. - reprezentatív anyaggal rendelkeznek. A múzeumok kortárs kiállításaira rendszeresen kölcsönöznek és számos nagyszabású életmű kiállítást valósítottak meg saját gyűjteményük anyagából más külföldi és belföldi intézményekben. Az évek során a magángyűjtemény kezelésének és a magyar kortárs művészek kiállítási lehetőségének bővítése érdekében megalapították a Körmendi Galériát, amely több helyszínen működik Budapesten és Sopronban.

A Körmendi-Csák Kortárs Magyar Képző- és Iparművészeti Gyűjteményt 1992 óta, külföldön és belföldön egyaránt, számos állami intézményben és múzeumban bemutatták, a magyar kultúra és művészet európai megjelenítése, egyúttal közkinccsé tétele és megőrzése céljából. A hatalmas műtárgy együttes törzsanyagáról a Kortárs Magyar Művészet című, két kiadásban is megjelent (1997., 2001.) vaskos három nyelvű kötet nyújt átfogó tájékoztatást. melyben egyaránt képviselve vannak a XX. századi magyar művészet kiemelkedő jelentőségű mesterei (mint Barcsay Jenő, Gyarmathy Tihamér, Frey Krisztián, Kerényi Jenő, Lossonczy Tamás, Schéner Mihály), és fontos, napjainkban is épülő életművek (Angyalföldi Szabó Zoltán, Birkás István, Dienes Gábor, Gyémánt László, Kokas Ignác, Katona Zsuzsa, Paizs László, Schrammel Imre, Sváby Lajos, Várnagy Ildikó művei révén) valamint elfeledett, vagy méltatlanul mellőzött festő- és szobrászművészek (Orosz Gellért, Sugár Gyula, Kántor Lajos, Major János, Papp Oszkár, Veress Pál, Gádor Magda, Nagy Sándor) alkotásai is méltó megbecsülést kapnak.

A gyűjtemény egy-egy reprezentatív műtárgycsoportja a közelmúlt két és fél évtizedében olyan nagyszabású külföldi és hazai időszakos kiállításokon szerepelt a nyilvánosság előtt, mint többek között 1992-ben Wiesbadenben és Bonnban, 1994-ben Hannoverben, 1997-ben és 2000-ben Genfben, 1998-ban Bécsben, Győrben és Szolnokon, 1999-ben Csíkszeredán és Sepsiszentgyörgyön, 2001-ben Tallinban, 2004-ben Hajduszoboszlón, 2005-ben Eisenstadtban, 2006-ban Kassán és Pilzenben, 2008-ban pedig Bukarestben reprezentálták a XX. század második felének magyar művészetét. A kiállításokat rendszerint a kiállítási ország nyelvén megjelenő katalógusok kísérték, emellett számtalan külföldi és belföldi méltatás, újságcikk, tanulmány és film jelent meg szakmai fórumokon.

A gyűjtemény törzsanyaga Sopron óvárosában, az Artner Palota és az Anna Átrium épületeiben tekinthető meg. időszaki kiállítások számára pedig a Budapest belvárosában lévő Falk Miksa utcai Körmendi Galéria biztosít lehetőséget. A galéria kiállításszervezői, műpártolói tevékenysége mellett jelentős a kiadói területen való jelenléte is, hiszen az elmúlt tíz évben több, mint harminc művészeti albumot, monográfiát és számos katalógust jelentetett meg saját kiadásában.

Dr. Körmendi Annát és Dr. Csák Mátét Göncz Árpád köztársasági elnök 1999-ben Köztársasági Elnöki Aranyéremmel tüntette ki a magyar kultúra terjesztése érdekében végzett munkásságukért. Pro Európa-díjjal tüntették ki 2006 tavaszán Dr. Körmendi Anna műgyűjtő tulajdonost a magyar kultúra külföldön történő népszerűsítése területén végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

A Körmendi Anna és Csák Máté házaspár 1980-ban kezdett el műalkotásokat vásárolni. A képzőművészet iránti érdeklődésük egyrészt alapbeállítottságukból és értelmiségi-művészi baráti körükből eredt, másrészt abból, hogy Csák Máté maga is alkotott: építészakvarelleket készített. A rendszerváltás hozta meg a lehetőséget, hogy hobbijukat jövedelmezővé tegyék, és művészbarátaikat is hathatósabban támogathassák, képviselhessék. Sokaknál előbb felismerték ugyanis, hogy Magyarországon nagy szükség van képviseleti galériákra, miután az állam 1989 után felhagyott a művészek támogatásával. 1991-ben megnyitották tehát a Körmendi Galériát, amelynek ma további három "fiókintézménye" működik: a Falk Miksa utcában a Csák Máté Építészgaléria és a Múzsa Galéria, valamint a Rózsadomb kiállítóterem a Nagybányai utcában.

A Körmendi-Csák-gyűjtemény egyes részei Sopronban, a Csák Máté tervei szerint felújított, barokk Artner-házban láthatók. Körmendi Anna és férje fontosnak tartja megosztani gyűjteményét a nyilvánossággal, a kollekció az évek során 326 alkalommal szerepelt itthoni és külföldi kiállításokon. A gyűjtemény mára hatalmasra duzzadt, kétszáz művész tízezer alkotásából áll: a fő művészek közé tartozik Kerényi Jenő, Gyarmathy Tihamér, Orosz Gellért, Schéner Mihály, Sváby Lajos, Szabó Zoltán és sokan mások. A gyűjtés mellett Körmendiék foglalkoznak könyvkiadással is, számos album és monográfia jelent meg a galéria égisze alatt, honlapjukon művészekről készült portréfilmek tölthetők le. Jelentős az egypéldányos művészkönyv. Művészetpártoló tevékenységüket Göncz Árpád Köztársasági Elnöki Aranyéremmel honorálta, 2006-ban Körmendi Annát Pro Europa-díjjal is kitüntették.

Amellett, hogy a gyűjtés és a művészekkel való foglalkozás örömet ad, Körmendi Anna szerint a kortárs képzőművészet napjaink legjobb befektetése is: a kilencvenes évek elején vásárolt kortárs műalkotások között számos olyan darab akad, amely ma a sokszorosát " Gyarmathy Tihamér, Orosz Gellért, Schéner Mihály művei esetében akár százszorosát is " éri egykori árának.

A Körmendi Anna és Csák Máté építész tulajdonában az egyik legtöbb alkotást felölelő műtárgyanyag található Magyarországon. A műveket átfogó kötet ismerteti, amely a Körmendi Galéria kiadványainak sorozatában a második darabként immár két kiadást megért. Jelen ismertetés ezért csupán röviden áttekinti a könyvet, amelynek válogatását >> Dévényi István végezte, a gyűjtést szakmailag Egry Margit segítette. A sorozat egyéb kötetei általában művészeket ismertetnek. Ilyen például >> Schéner Mihály, >> Csáji Attila, >> Szabó Zoltán, >> Orosz Gellért, >> Gerzson Pál és >> Németh Géza. Tőlük nagyszámú mű található az anyagban, ezért az alábbiakban más művészek kerülnek említésre. A művészekről szóló könyveken túl, a sorozat tizedik köteteként jelent meg a galéria krónikája, míg a kilencedik Csák Máté Az építészet lényege című könyve. A későbbi kiadványok között szerepel például >> Papp Oszkár munkásságának jellemzése, akitől szintén igen nagy anyagot mondhat magáénak a galéria. Mint látható, a művészek sora egy jól körülhatárolható generációtól kezdve a mai élő alkotókig terjed. A teljes műtárgyegyüttesből ugyan csak kicsiny, de ívében és mennyiségében széles válogatást közöl a magyar, angol és német nyelvű gyűjteményi kötet. A művészeket >> Bak Imrétől >> Vilhelm Károlyig alfabetikus sorrendben bemutató könyv külső megjelenésének kulcsa >> Gyarmathy Tihamér művészete, akitől igen nagy képanyag található itt, köztük a műpiacon alig megszerezhető korai művek is. A könyv belső borítójának oldalai >> Gyémánt László és >> Szkok Iván műveinek felhasználásával készültek, akik szintén fontos helyet foglalnak el a műtárgyanyagban. A Csontváry Kosztka Tivadar műveit az első világháború után a pusztulástól megmentő Gerlóczy Gedeon építészt kollégaként és barátként megismerő Csák Máté és felesége műtárgyállományában a klasszikus műveket például >> Gruber Béla, >> Barcsay Jenő, >> Lossonczy Tamás, >> Hincz Gyula, >> Kondor Béla, >> Ország Lili és mások egy-egy műve képviseli. Több munkával szerepel >> Szabó Vladimir, >> Méhes László, >> Bartl József, >> Frey Krisztián, >> Hegyi György, >> Tölg-Molnár Zoltán, >> Nádler István és >> Tenk László. Még szélesebb a szelekció >> Sváby Lajos és >> Mácsai István munkáiból. A plasztikát például >> Nagy Sándor, >> Mihály Gábor, >> Csiky Tibor, >> Pauer Gyula, >> Mata Attila és >> Haraszt"y István  művei kínálják. A láthatóan heterogén anyag válogatása szerepelt külföldi kiállításokon és Sopronban is látogatható. (Részlet Ébli Gábor: Magyar műgyűjtemények című, 2006-ban az Enciklopédia Kiadónál megjelent kötetéből)