Festménygyűjtő

Amennyiben Fesménygyűjtőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Szentirmay István

festménygyűjtő

"A műgyűjtés olyan szenvedély, amiből nem lehet kigyógyulni" - véli Szentirmay István. " Ha az ember egy idő után eljut oda, hogy a gyűjtést nem pusztán anyagi értelemben vett értékhalmozásnak, sokkal inkább valamiféle alkotó tevékenységnek tekinti, óhatatlanul a kortárs művészet felé mozdul el. Mert ezen a területen lehet "forró nyomon" gyűjteni, vagyis friss alkotásokat, adott esetben főműveket találni." Lényeges számára, hogy határozott karaktere legyen a gyűjteményének. Úgy véli, a kiválasztott művészek esetében érdemes a teljességre törekedni, ám ez nem zárja ki, hogy rajtuk kívül, egy-egy jelzésértékű munkával, mások is bekerülhessenek a kollekcióba.

Szentirmay István fontosnak tartja az alkotó és a gyűjtő közötti személyes kapcsolatot, valamint hogy a gyűjtő folyamatosan figyelje, hogyan fejlődnek "művészei". "Bár a képzőművészethez való vonzódásom sokkal régebbi, húszéves lehettem, amikor gyűjteni kezdtem. Az első két kép, amit megvettem, Bálint Endre és Anna Margit egy-egy munkája volt. A legtöbben hagyományos festészettel kezdik a gyűjtést, de én addigra azon a szakaszon elméletben már túl voltam, az Ország Lilivel és Gyarmathy Tihamérral való személyes ismeretség pedig egyértelműen kijelölte számomra az irányt."

Szentirmay Istvánnak nem mérvadó, hogy az adott művészről mit ír a kritika, hová helyezi el a művészettörténet, benne van-e a köztudatban, a kánonban. Egyedül az számít, hogy a művészben és műveiben olyan értéket fedezzen fel, ami miatt méltónak tartja, hogy a gyűjtemény részévé váljék. Fontos számára az emberi lélek mélységeinek feltárása. Kollekciójában " az említetteken kívül " jelentős alkotások találhatók a korábbi mesterek közül, Tóth Menyhérttől, Román Györgytől, Korniss Dezsőtől, Deim Páltól, illetve Lossonczy Tamástól, a középgenerációból többek között Palkó Tibortól, feLugossy Lászlótól, Gaál Józseftől, Bukta Imrétől, El Kazovszkijtól, Földi Pétertől, Ujházi Pétertől és Jóvián Györgytől, a fiatalok közül pedig Csáky Donát Márktól, Szabó Mártontól, Horváth Rolandtól, Wächter Dénestől és Szabó Ákostól.

"Szeretném úgy építeni a gyűjteményemet, mint egy múzeumot" " mondja a gyűjtő, akit egyébként egyre jobban foglalkoztat a kollekció bemutatásának lehetősége is.