Festménygyűjtő

Amennyiben Fesménygyűjtőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Antal Péter

műgyűjtő, múzeumalapító

„Ha az emberrel évtizedeken keresztül ott vannak a műalkotások, elég nehezen tudja elképzelni, hogy egyszer csak nincsenek ott. A lakásomban levettünk a falról olyan fődarabokat, amelyekre azt mondtam, hogy soha meg nem válnék meg tőlük. De ez egy ideiglenes elválás, és működik” – mondja Antal Péter a debreceni MODEM kortárs múzeum soron következő kiállításáról szólva.

A jelenleg 3300-3500 darabos gyűjteményt Antal nagyapja, Lusztig Sámuel kezdte el építeni – 1945 után, mivel a húszas években elindított, korábbi magángyűjteménye a második világháborúban elveszett. Maga Antal 1968-ban, 13 évesen vette meg az első műalkotást, gyűjtésének íve azóta is csak egyetlen alkalommal tört meg, amikor Ország Lili meghalt. A művészekkel való személyes kapcsolat mindig is nagyon fontos eleme volt Antal Péter gyűjtői tevékenységének. A szeretett művész halála megrázta az akkor 23 éves Antalt, így egy ideig a gyűjtemény sem fejlődött. A kortárs művészet felfedezése jelentette az új utat a fiatal gyűjtőnek.

A kortárs kollekció a teljes Antal–Lusztig-gyűjtemény 15 százalékát adja jelenleg, de gyorsabban bővül, mint a klasszikus anyag. A teljes gyűjtemény íve Csontvárytól, Ferenczy Károlytól kezdődik, majd az Európai Iskolán át Kicsiny Balázsig és Köves Éváig tart. Antal igyekszik a művészek teljes életművét lefedni. Az utóbbi időben El-Hassan Róza, Komoróczky Tamás és Radák Eszter munkásságát fedezte fel. A kollekció 20. századi anyagából a pécsi Városi Képtárban látható állandó kiállítás, a fennmaradó műalkotások sokaságából a 2006 szeptemberében nyílt – és azóta 15 ezer látogatót vonzó – MODEM mutat be időről időre válogatásokat. A teljes anyag feldolgozásával Nagy T. Katalin művészettörténészt bízták meg. „A ő feladata a gyűjtemény feldolgozása, bemutatása, összefüggéseinek elemzése, illetve egy többkötetes katalógus összeállítása. Évente több részkiállítást rendezünk önálló kötetekkel, ezekből jön létre a teljes gyűjteményt bemutató nagy könyv.”

Hogyan köthető >> Csontváry Kosztka Tivadar, >> Szinyei Merse Pál vagy >> Gulácsy Lajos képi világa a mai kortárs művészethez? Milyen mércét állítanak e már klasszikus mesterek a jelen alkotói elé, s mit láthatunk meg a - talán örök - modernségükből azáltal, hogy a mai művészek felől nézünk képeikre? A remekműveken túl ezek a kérdések tesznek izgalmassá egy olyan műgyűjteményt, ahol a modern magyar művészet teljes íve megtalálható, az említett alkotók több műve mellett >> Ferenczy Károlytól a mai pixel-festészetig. A kollekció eredete a nagy műveltségű, Derecskén fűszerkereskedést, majd Debrecenben dohányáru- és ajándékboltot vezető nagyapára megy vissza, aki a hatvanas évek végétől már középiskolás unokája kezdeti műtárgy-vásárlásait is finanszírozta. A nagyapa a második világháború előtt is gyűjtött, s bár 1945-ben minden elveszett, a háború után újrakezdte a képvásárlást; a tizenéves Antal Péter számára így természetes szenvedélyként adódott a gyűjtés. Klasszikus modernekkel kezdte: Nagybánya, az Alföldi Iskola, a Gresham-kör és más posztimpresszionista irányzatok műveit szerezte meg, egy-egy >> Munkácsy Mihály-, illetve >> Paál László-alkotás erejéig a korábbi időszakokból is választott. Az utóbb jogászként végző fiú rajzolni és festeni is szeretett, ám rajztanára nem bátorította alkotóművészi irányba; az ügyvédi pálya mellett ma ezt a szenvedélyét pótolja a gyűjtés.A századelő (>> Mednyánszky László, >> Rippl-Rónai József) és a két világháború közötti időszak művei ma önálló, kisebb kollekciókat alkotnak az anyagban. A pécsi Művészetek Házában évente egy kiállítás formájában be is mutatták a gyűjtemény ezen, szinte önálló minikollekcióit (>> Gulácsy Lajos, >> Rippl-Rónai, a klasszikus avantgárd és >> Vajda Lajos). A tervek szerint a gyűjtemény e klasszikus részének bizonyos csoportjai Pécsett kerülnek majd múzeumi elhelyezésre, míg a kortárs anyag várhatóan Debrecenben kap majd letétként múzeumi helyet. A második világháború előtti korszak anyaga az említett részeken túl is rendkívül gazdag: >> Tornyai János művészetének egy jelentős szegmense ugyanúgy megtalálható itt, mint >> Nemes Lampérth József több műve, köztük a gyűjtő egyik büszkesége, a Falu című, amely >> Vörösváry Ákostól, majd >> Fehér Lászlótól került ide. A szobrászatot is számos mű képviseli, például számos >> Bokros Birman Dezső- és >> Medgyessy Ferenc-alkotás; a Medgyessy-válogatás szerepelt is a pécsi Rippl-Rónai-tárlaton. Grafikában kiemelkedő az >> Ámos Imre-anyag, amelyet a gyűjtő >> Anna Margittól szerzett meg. A modern művészet ezen műfajai mellett a debreceni otthonban külön vitrin fogadja be az ókori régészeti tárgyakat.A gyűjtött klasszikus modern anyag nem jelentett akadályt a kortárs művészet beemelése előtt sem. Az >> Ország Lili-ikonosztáz a falon, >> Bálint Endre legkülönbözőbb technikájú munkái vagy éppen a részben külföldről hazahozott, sokáig lappangóként számon tartott Kondor-művek az unoka révén már kezdettől fogva,
s a hivatalos kanonizációt jóval megelőzve utat találtak a nyolcvankilenc éves korában elhunyt, s az utolsó napig aktívan élő nagyapa által eredetileg a klasszikusokra és a saját kortársaira alapított gyűjteménybe. Ekkor dőlt el, hogy ez közös Antal-Lusztig-kollekció lesz: a két generáció ízlése különbözött, de a minőség, s néhány stiláris alapelv közös nevezőt biztosított a száz évet felölelő anyagnak.1978-ban azonban nem csupán a nagyapa hunyt el, hanem >> Ország Lili is. Az abban az évben Szegeden még éppen csak a diplomáját megszerző fiatalemberhez közel álló művésznő halálával megszakadt a gyűjtemény kortárs részének építése. Másfél évtized következett, amely alatt a klasszikus kollekció gazdagodott, a megvett kortárs rész a mesterek halálával csöndben klasszicizálódott, ám újabb kortársak felé nem történt nyitás. Ennek esztétikai oka is volt. A világháború előtti gyökerekből táplálkozó, a hatvanas években kortárs generáció távoztával a modern művészet egy szakasza lezárult. Az új kortársaktól nehezebb volt választani, különösen az Antal-Lusztig-program mentén, amelynek központi elemei a zömében, bár nem kizárólag figuratív, és erős, mély színárnyalatoktól dominált festészet, valamint a drámai konfliktusok megragadása. E szemlélet esztétikai jegyeit nehéz röviden definiálni, de az kitűnik, hogy milyen művészi elemek szerepelnek csak kis mértékben a gyűjteményben (például a harsány színek, a franciás-mediterrán életfelfogás jelenetei és terei). A választások többrétű motivációját - a holokauszt traumájától az alföldi festészet hagyományáig - szintén csak hosszabb elemzésben lehetne árnyaltan bemutatni. Ugyancsak több tényezővel magyarázható a gyűjtemény mennyiségi kiterjedtsége, amely szinte felülmúlja az egy gyűjtő által áttekinthető ívet, és arra utal, hogy a műalkotások ilyen feltartóztathatatlan gyűjtése, már-már halmozása mögött esztétikai, lelki, gazdasági szempontok komplex szövedéke húzódik.S bár tíz éve újra, nagy lendülettel gyűjt kortársat, a jelenkori művészet terén a kétely szintén máig kíséri Antal Péter választásait. A vállalt bizonytalanság adja vételeinek emberi értékét is: ugyan ki ne választaná inkább a biztosat, s ülne klasszikus értékű művein? A gyűjtő a mai művészek széles körétől vásárol; a Godot Galériában 2003 decemberében ebből volt látható egy szelet.Nem szerepelt a szinte konszenzusos értéknek számító Iparterves anyag. A gyűj­teményben ez ahhoz a konstruktivista hosszmetszethez illeszkedik, amely - a személyes ízlésnek megfelelően - a kolorista-naturalista irányhoz képest kisebb súllyal, ám kiváló művekkel szerepel (>> Kassák Lajos, >> Moholy-Nagy László, >> Bohacsek Ede). Ezt az irányt most csak >> Deim Pál egy miniatűr remeke, illetve >> Károlyi Zsigmond öt kisebb képből álló egysége képviseli, s ide társul >> Káldi Kata és >> Köves Éva egy-egy képe. A hatvanas-hetvenes évek "nagy" generációjából felbukkan még >> Méhes László és >> Lakner László (Száj) egy-egy műve, s a rendezők bátor választása az utóbbihoz >> Tamási Claudia mai festményeit (Ajkaim) társította. A festészet lehetőségeit, dilemmáit tematizáló alkotók közül nagyméretű, de most nem bemutatott képekkel szerepel a kollekcióban >> Fehér László és >> Szűcs Attila. A kollekció drámai üzenetű, a lét feszültségeinek megidézését a sűrű anyagfelhordás és a plasztikus faktúra révén is hangsúlyozó irányvonalának tükrében nem meglepő a gyűjtő elkötelezettsége >> Gaál József (Corpus) munkái iránt, akit a sevillai világkiállításon >> Tóth Menyhérttel és >> Samu Gézával közös bemutatón fedezett fel magának. Csupán színvilágában ellentéte ennek >> Földi Péter képe (Aszály), de a citromsárga bátor használata jelzi, hogy az emberi-állati lét nyomasztó érzeteinek előhívása nem a sötét színek függvénye. Földitől egy hasonlóan nagyméretű, rózsaszín festmény méretproblémák miatt maradt ki a kiállításról.Könnyed és súlyos párosa másként jelenik meg a >> Wahorn- >> ef Zámbó- >> fe Lugossy szentendrei triász képein. A gyűjtemény lenyűgöző >> Vajda Lajos-anyaga fényében természetesnek tűnhetne a Vajda Lajos Stúdió iránti érdeklődés, ám csak fe Lugossytól került nagy anyag Antal Péterhez. Másrészt a formák amorf jellege, a tudatalatti elemeinek megidézése nem is helyezi oly távolra e műveket a kollekció gerincét képező drámai vonulattól. A mulandóságot harsány színek és erős gesztusok által idézi meg >> Šwierkiewicz Róbert, míg egy szűk színskála végtelen sok árnyalatában "úszik", s a melankóliát, meditációt így varázsolja elő >> Váli Dezső és >> Vojnich Erzsébet egy-egy festménye. Olyan alkotók több műve is látható (>> Ujházi Péter, >> Birkás István), akik a hatást éppen a mesteri festőiség elutasítása, s az anyaghasználat kiszélesítése - homok, textil vagy vakolat részeknek a képmezőbe történő beépítése - révén keresik. Az anyagok és a kétdimenziós felületből való kilépés iránti érdeklődést tanúsítják a ma már klasszikus szobrászok (>> Schaár Erzsébet, >> Vilt Tibor) alkotásai, s a kiállított, groteszkbe hajló (>> Zsakó István), illetve redukcióval a drámait kutató (>> Taubert László) kisplasztikák és a nagy >> Lois Viktor-szobor. A művészet-fogalom kitágítására a különteremben látható dobozok utalnak. >> Bereznai Péter és >> Ujházi kompozíciói a közép-európai történelem, s az emberi lét bugyraiból merítik elemeiket, míg >> Zoltán Sándor szürrealisztikus dobozai úgy kínálnak hommage á Magritte-nak és Ország Lilinek, hogy a festészeti anyagból párbeszédre hívják a bölcseleti - mimetikus és groteszk - elvont motívumokat is.Összességében nyilvánvaló a közös kvalitásra törekvés, a klasszikus és a kortárs között csupán a történetiség alapján való különbségtétel elutasítása: a gyűjtő számára fontosabb az egyes művek minősége. A modern művészet jövőorientáltsága a múlttal való szakítás programjából eredt, míg a mai kortárs alkotások a történetiséggel mint szabadon manipulálható szemiotikai vegyértékkel játszanak. Egy ilyen nagy kitekintésű kollekció egyetlen elvet sem abszolutizál, igyekszik egyensúlyba hozni a művészet konceptuális-filozófiai, illetve érzéki-humanista vetületét. A kollekció elve egyértelmű: a művészetnek a modern életben betöltött szerepe felöleli az esztétikai-formai kísérletezést és a politikai-világnézeti aktivitást, ám mélyebben kötődik az emberi léttel való szembenézéshez. 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át.
(Részlet Ébli Gábor: Magyar műgyűjtemények című, 2006-ban az Enciklopédia Kiadónál megjelent kötetéből)