Festménygyűjtő

Amennyiben Fesménygyűjtőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Málnay B. Levente

festménygyűjtő

Tiz évvel ezelőtt a Falk Miksa utcában sétálva egy galériában pillantotta meg Mattis-Teutsch János Lelkivirágok című képét, azonnal beleszeretett, és el is határozta, hogy egyszer neki is lesz saját képe a művésztől. Így kezdett eleinte avantgard kuriózumokat gyűjteni, majd rájött, hogy ezt a vonalat nehéz és olykor ésszerűtlenül költséges továbbfejleszteni, ezért áttért a kortársra. 
Nem mennyiségpárti, kutat, utánaolvas, nézelődik és a kiválasztott művészt vagy művet tudatosan építi be gyűjteményébe. Talán ezért sikerült több - a művészek, galeristák és gyűjtőtársak által - főműnek tartott alkotást megszereznie.
Koncepciózusan olyan művészeket keres, akik az emberábrázoláson keresztül eljutottak valamilyen egyedi - gyakran ikonikus - kifejezési formához. Jó példa erre Deim Pál, akinek későbbi, színesebb korszakából származó műveit említi. Szintén ebbe a vonulatba illeszkedik Szurcsik József művészete, "akinél az emberalaknak csak a feje él, a többi egy tárgyban, egy természeti jelenségben vagy valamilyen furcsa gondolatból fakadt testben jelenik meg." A fiatalabb generációhoz tartozó Barakonyi Zsombortól nemrégiben vásárolta első képeit: emberi alakok, sziluettek, pengével kivágva és szórópisztollyal megfestve.
Ritkán vásárol aukción. "A gyűjtés egyik szépségét a művek utáni kutatásban látom, nem szeretek pillanatnyi idő alatt dönteni, akár éveket is hajlandó vagyok várni egy-egy alkotásra."  Kollekciójának kezdő és végpontját már kijelölte, már csak az összekötő mérföldkövek egy része hiányzik.
A gyűjtemény, amely Málnay számára a letisztultság felé vezető utat szimbolizálja, az art-deco-nál kezdődik, felöleli a két világháború közti időszakot az ekkor Párizsban alkotó magyarok műveiből (Réth Alfréd, Martyn Ferenc) is "mazsolázva", majd hosszú csend után a kortársakkal, végül Bernát András monokróm festményeivel ér véget. Hasonló vonulat figyelhető meg az általa gyűjtött tárgyak, szobrok viszonylatában is: Gorka Lívia kerámiáitól indulva Deim faszobrain keresztül Farkas Zsófia "holdlényeinél" éri el a nyugvópontot.
"Kiállításokon, galériákban nézelődve, gyűjtőtársakkal beszélgetve keresem, hogy a kortársak között felfedezhessek egy-egy olyan művészt, aki beleillik gyűjteményem gondolati ívébe, illetve azt is figyelem, hogy a már kiválasztott kortárs alkotók merre haladnak tovább."