Festménygyűjtő

Amennyiben Fesménygyűjtőként szeretne szerepelni, ide kattintva jelentkezhet és feltöltöltjük életrajzat.

Ősi László

festménygyűjtő, műkereskedő

A budapesti magángalériát Szabó Ágnes egykori építész negyed százada irányítja. Férje, Ősi László képzőművész késztetésére mintegy száz sikeres kiállítás megrendezésére került sor. A műkereskedelemben időközben bekövetkezett szegmentálódás a vállalkozást egyfajta profiltisztításra késztette, mára kizárólag kortárs alkotások bemutatásával és értékesítésével foglalkozik. Az elmúlt közel húsz évben minden kiállítást kísérő kiadványt maguk jelentettek meg, ennek a kvázi kiadói tevékenységnek a "melléktermékei" között Paul Celan verseinek kétnyelvű kiadása és Tandori Dezső "Egy talált tárgy megtisztítása" című kötetének újrakiadása is szerepelnek. Az "Enigma" eredetileg kiállításaik alkalmi kísérő katalógusa volt, ebből nőtte ki magát a jelenkori művészetelmélet-diskurzus mértékadó periodikájává.
Ami saját gyűjteményük létrehozását illeti, hamar kialakult azon művészek köre, akiket módszeresen gyűjtöttek. A kiválasztott alkotókat legfőképpen képi világuk, egyfajta "tragikus groteszk" látásmód köti össze: ezt Wahorn András, feLugossy László, efZámbó István, Földi Péter, Újházi Péter, Gaál József, Roskó Gábor, Rácmolnár Sándor, Baksai József és Bada ?Dada? Tibor művei képviselik a gyűjteményben. Megítélésük szerint az igazi gyűjtő munkájába a művek kiválasztásán túl beletartozik a fontosnak tartott alkotók támogatása, katalógusaik, kiállításaik létrejöttének elősegítése. ?A valódi gyűjtő bízik a választásában, előlegez, sokat befektet egy művész formálódó életművébe, és ha jól döntött, a későbbiekben visszaigazolódik a megérzése.?
Szabó Ágnes szerint ?a műkereskedés olyan többé-kevésbé szabályos és kiegyensúlyozott folyamat, amelyben a műkereskedő sikeresen kísérli meg a lehetséges vevőkör szubjektív ízléspreferenciáját a művészeti trendek nagyon is objektív viszonyrendszeréhez közelíteni?.
Ősi László képzőművész úgy vélekedik, hogy "a gyűjtés - ellentétben az általánosan hangsúlyozott "áldozat a művészet érdekében" közhellyel - par excellence individuális attitűd. Egofitogtatás, az intellektuális hivalkodás egyik nyilvánvaló formája. Az önbeavatott, önfelkent próféta már most tudja azt, ami közönségesen csak húsz-harminc év múltán válik művészeti közhellyé. Gyűjtés? Kiművelt semmittevés".